Archief van Oud Broek in Waterland

Zoeken op website

PERSBERICHT


Overzicht

 

Persbericht Waterlands Archief oktober 2019

Boekpresentatie Broek en Waterland  16 november  2019 in de broekerkerk 13:30-15:30U

Molen voor boekpresentatie

Persbericht: boekpresentatie Broek en Waterland

Op zaterdag 16 november a.s. wordt de langverwachte publicatie Broek en Waterland. Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811 in de Broeker Kerk gepresenteerd. De boekpresentatie begint om 13:30u en duurt tot 15:30u (ontvangst vanaf 13:00u). U hoeft zich niet aan te melden. Het boek is een initiatief van het Waterlands Archief. Joost Cox, Fenna Brouwer, Corrie Boschma-Aarnoudse, Diederik Aten en Jaap Haag hebben een bijdrage geleverd aan het boek en Loek Zoon heeft de redactie gedaan. Broek en Waterland verschijnt in luxe uitvoering bij Uitgeverij Verloren, is rijk geïllustreerd en telt 224 bladzijden. Na afloop van de presentatie kunt u onder genot van een drankje het boek inzien en desgewenst aanschaffen. De verkoopprijs bedraagt € 26,-. Het is vanaf dan ook te koop bij het Waterlands Archief en via de website van Uitgeverij Verloren. Ook zal deze bijzondere publicatie verkrijgbaar zijn bij diverse middenstanders in Broek in Waterland. U kunt het boek ook alvast reserveren bij het Waterlands Archief, Uitgeverij Verloren of bij de Vereniging Oud Monnickendam.        

 

Over het boek:

Joost Cox plaatst het dorp Broek in regionaal en bestuurlijk perspectief en begint zijn verhaal in 1282. In dat jaar krijgt Floris V de heerlijkheid Waterland in handen van Jan Persijn. In de 15e eeuw krijgen de koppige Waterlanders het voortdurend aan de stok met hertog Filips van Bourgondië die het dan voor het zeggen heeft in Holland. Aan het eind van de 16e eeuw wordt er in Broek een vroedschap ingesteld, een bestuur dat bestond uit de rijkste en aanzienlijkste burgers van het dorp.  

De bijdrage van Fenna Brouwer gaat over de samenwerking van Broek en de andere vijf Waterlandse hoofddorpen in de Unie van Waterland tegen de baljuw. Deze maakte vanaf het einde van de 16e eeuw steeds vaker inbreuk op hun oude privileges. Met name de benoeming van de schouten in de dorpen was een steeds terugkerend twistpunt dat vooral baljuw Johan Teding van Berkhout in zijn voordeel wilde beslissen.    

Corrie Boschma-Aarnoudse kijkt naar de economische rivaliteit tussen Waterland en het machtige Amsterdam. Deze stad wilde vanaf het begin aan de scheepvaart van de Waterlandse dorpen inperken, al was de stad ook afhankelijk van Waterlandse zuivelproducten en diensten. Ook is er aandacht voor de problemen van de Waterlandse boeren op het gebied van de waterhuishouding en tot slot bestudeert zij het landbezit en de veehouderij in Broek in Waterland. De boeren hadden flink te lijden van de veepestepidemieën van de 18e eeuw. 

In de bijdrage van Diederik Aten staat de droogmaking van de drie Waterlandse meren centraal. Dat was een gezamenlijk project van Monnickendam, Ransdorp, Zuiderwoude en Broek. In 1628 vielen het Buiksloter-, Broeker- en Belmermeer droog. Monnickendam en de drie dorpen kwamen tijdens dit project in conflict met Edam en Purmerend. Beide steden zagen door het droogmaken van deze meren hun vaarroute naar Amsterdam in gevaar komen. Ook in het nieuwe Heemraadschap van de Drie Waterlandse Meren was niet alles pais en vree. Monnickendam en de drie dorpen hadden het bestuur in handen, terwijl de ingelanden, de investeerders, vooral van buiten Waterland kwamen, met name uit Amsterdam. Zij wilden meer zeggenschap krijgen.

Jaap Haag, ten slotte, kijkt naar het krijgsgeweld waarmee de Waterlandse dorpen in de beginjaren van de Opstand te maken kregen. In 1572 sloot Broek met andere dorpen het Waterlands Verbond om zich tegen Spaanse aanvallen te kunnen verdedigen. Honderd jaar later, in 1672, wordt de Republiek van alle kanten aangevallen door zijn vijanden. Haag laat zien dat dit als rampjaar bekend geworden hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis ook zijn weerslag had op Broek en de regio. Zo werden in Broek en omliggende dorpen weerplichtige mannen onder de wapenen geroepen. Zij liepen wacht op de Waterlandse Zeedijk en hakten in de winter het ijs van de Zuiderzee stuk om een invasie van de Fransen te voorkomen. Die hebben uiteindelijk nooit een voet in Waterland gezet. 

Voor meer informatie, zie de website over de boekpresentatie

Waterlands Archief, 25 oktober 2019

 

 

 

Bijv: 'Ansichtkaart Leeteinde' of 'Watersnood 1916'
Archief van Oud Broek in Waterland