Archief van Oud Broek in Waterland

Zoeken op website

Boeken over Broek

Hier vindt u een overzicht van boeken, door derden gepubliceerd, waarin aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van Broek in Waterland en de omgeving waarin het dorp gelegen is.

In enkele gevallen heeft de Historische Vereniging Broek meegewerkt aan de publicatie en/of de inhoud van deze boeken, met name het fotoboek over Broek van Olaf Klyn, waarin een groot aantal bijzondere historische panden zijn gefotografeerd, zowel van buiten als het interieur.

Deze boeken zijn in bezit van Oud Broek.

Het Broekerboek 1965 - 2015

Vereniging Oud Broek in Waterland
auteurs: Silvia Schmedding, Dirk Wolff, Otje van der Lelij, Hanneke de Wit, Marleen van Westing, Lisette Thooft,
Bregtje Viergever en Willem Wiarda
2015
Vijftigjarig jubileum van de Historische Vereniging Oud Broek inWaterland.

De monumenten van geschiedenis en kunst

auteur: Agt, J.J.F.W. van
1953 |  o.a. Broek in Waterland
Geïllustreerde beschrijving, uitgegeven vanwege de Rijkscomissie voor de monumentenbeschrijving, deel VIII, De provincie Noord-Holland, eerste stuk: Waterland en omgeving.

Nederland en zijn bewoners

Auteur: Amicis, Edmondo de
1873/1874 |  Reisverhalen o.a. Broek in Waterland
Verslag door een jonge Italiaanse journalist van een tocht door Nederland in 1873-1874.

Van Paardenbrug tot Stenenbrug

Auteur: Ammers, J.J.
1940/1945 | Broek in Waterland | Zuideinde
Overzicht van de geschiedenis van het Zuideinde te Broek in Waterland in de jaren veertig en begin jaren vijftig van de vorige eeuw met veel foto's en beperkte hoeveelheid tekst.

Clark Gable in Monnickendam

Auteur: Arnoldussen,Paul
1992 |  Reisverhalen o.a. Broek in Waterland
Anekdotisch gidsje voor 12 kleine plaatsen op fietsafstand van Amsterdam.

Volksgeneeskunde in Waterland

Auteur: Bakker, C.
1928 | Geneeskunde
Een vergelijkende studie met de geneeskunde der Grieken en Romeinen door de toenmalige huisarts van Broek in Waterland.

 Boven is het stil

Auteur: Bakker, Gerbrand
roman | boerenleven
Op een afgelegen boerderij in het veenweidegebied ten noordoosten van Amsterdam verzorgt een vijftigjarige boerenzoon zijn doodzieke vader. 

 Van Turf tot Terminal

Auteur: Albert, J.
20e eeuw | Waterland terminal | Havenbedrijf | geschiedenis
Geschiedenis van een Broeker ondernemer.

Landinrichting en Archeologie

Auteur: Bos, Jurjen M.
1988 | Waterland | Landinrichting | Archeologie
Bodemarchief van Waterland.

Stolp of salon?

Auteur: Boschma, N. en H. van Koolbergen
1985 | Stolpboerderijen
De ontwikkeling van het huis met aangebouwd vierkant in Broek in Waterland gedurende de 17e en 18e eeuw.

De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier

Auteur: Brandts Buys, L.
1974 | boerderijen
Overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en samenhang van de Noord-Hollandse boerderijvormen in het gebied boven het Noordzee kanaal en IJ.

Waterland : getekend door Cornelis Schoon

Auteur: Bruigom, A.P
18e eeuw | Waterland | tekeningen
Tekeningen van kerken, huizen en plattegronden in Waterland.

Broek in Waterland in oude prentbriefkaarten

Auteur: Bruigom, A.P.
± 1900 | geschiedenis | fotoboek | ansichtkaarten
 

Wandeling door Broek

Auteur: Bruigom, A.P.
begin 20e eeuw | Foto's: Emil H. Stöve 

Het huis Kerkplein 10

Auteur: Bruigom, A.P.
1612 - 1979 | Broek in Waterland | geschiedenis | woningen
Geschiedenis en bewoners van Kerkplein 10 tot 1979.

De dijken breken

Auteur: Bruijn, Cor
1916 | jeugdboek | dorpsleven | watersnood
In Waterland braken de dijken door in 1916. de Zuiderzee overstroomde het land. Het eiland Marken werd het zwaarst getroffen.

De zilveren schaatsen

Auteur: Bruijn, Margreet
1840 | jeugdboek | dorpsleven | schaatsen
Uitstekende bewerking van het oude bekende verhaal van M. Mapes Dodge over Hannes en Geertje in Broek in Waterland tijdens de barre winter van 1840.

Gifpolder Volgermeer: van veen tot veen

Auteur: Buijs, Goof; Kaars, Stephanie en Trommelen, Jeroen
20e eeuw | Volgermeerpolder | Veenderijen | Bodemverontreiniging
Geschiedenis van veenwinning tot stortplaats van chemisch afval in de Volgermeerpolder en van de sanering van het gebied met de bedoeling te komen tot wat het eens was: veengebied.

Landschap Waterland

Auteur: Burger, Jan Erik
1985 | Waterland | geschiedenis
In dit boek worden naast de vele bijzondere aspecten van dit gebied ook de resultaten van de eerste jaren extra zorg en aandacht voor het Waterlandse Nationaal Landschap op een rij gezet.

Een zee van ijs

Auteur: Couwenhoven, Ron en Snoep, Huub
1242 - 2001 | schaatstochten | verhalen
Historisch overzicht van schaatstochten en andere ijsactiviteiten op de Zuiderzee, het latere IJsselmeer, en de Waddenzee.

Trekschuiten rond Edam

Auteur: Dehé, J.
1650 -1890 | Openbaar vervoer | trekschuiten | geschiedenis
Twee eeuwen openbaar vervoer in Waterland.

Kermis

Auteur: Dekker, J.
20e eeuw | dorpsleven | kermissen
Autobiografische verhalen over Broek in Waterland.

Broekers

Auteur: Dekker, J.
20e eeuw | dorpsleven
Autobiografische verhalen over Broek in Waterland.

Broekers II

Auteur: Dekker, J.
20e eeuw | dorpsleven
Autobiografische verhalen over Broek in Waterland.

Het is niet alleen rozengeur

Auteur: Dekker, J.
20e eeuw | dorpsleven
Autobiografische verhalen over Broek in Waterland.

Memoires van Jacob Dekker

Auteur: Dekker, J.
20e eeuw | dorpsleven
Autobiografische verhalen over Broek in Waterland.

Wij keken terug in ons Broek

Auteur: Dekker, J.
20e eeuw | dorpsleven
Autobiografische verhalen over Broek in Waterland.

Geschiedenis van Broek in Waterland

Auteur: Engelenburg, W. van 
16e tot begin 19e eeuw | geschiedenis

Broek te boek

Auteur: Floris, Rien
± 1300 - 1990 | geschiedenis | Broek in Waterland | Zuiderwoude | Uitdam
Geschreven ter gelegenheid van het opgaan van de gemeente Broek in Waterland in de nieuw gevormde gemeente Waterland.

SDOB 60 jaar: van knapenvereniging tot K.N.V.B.-club

Auteur: Geel, K.
1928 - 1988 | voetbalclub | SDOB 60 jaar
Geschiedenis van de Broeker voetbalclub.

Het land rondom Amsterdam

Auteur: Groen, jr., J.A.
1969 | o.a. Waterland
Net boven Amsterdam ligt Waterland. Een gebied vol weiland en water, stolpboerderijen en fraaie dorpen. Een goed verhaal over Waterland vertelt van stormvloeden, dijkdoorbraken, walvisvaarders, wonderdokters, orenbijters en krentenkakkers.

Boek in Waterland

Auteur, Grotendorst, Ans
1822 - 1997 | Bibliotheek Broek in Waterland | Maatschappij tot Nut van 't Algemeen | geschiedenis
Geschreven ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van de Broeker bibliotheek en de fusie met de bibliotheken van Marken en Monnickendam.

De cultuurhistorie van Waterland en Zaanstreek

Auteur: A, Haartsen
2001 | Cultuurhistorie | Waterland
Beschrijving van kenmerkende cultuurhistorische waarden in de provincie Noord-Holland in het kader van het project Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland.

Holkoppen en wintergasten

Auteur: Hendrikson, Auke
20e eeuw | Waterland | jacht | visserij | verhalen
Verhalen, ontleend aan ware gebeurtenissen, die gaan over o.a. jacht en visserij in Waterland.

IJskrant

Auteur: Hoek, Rijk v.d.
1993 | Waterland | schaatstochten | Vereniging tot Behoud van Waterland
Over Waterland in bevroren toestand en de te schaatsen tochten.

Waterland in beeld

Auteur: Houweling-Bouwman, R. en Tol, J.
2006 | Waterland | fototboek
Wel en wee in de gemeente Waterland in 2006.

Waterland door de eeuwen heen

Auteur: Huurdeman,
 1980 | Waterland | geschiedenis
Geschiedenis van het hoogheemraadschap Waterland, van 1581 tot haar opheffing in 1981.

Houten huizen: een unieke bouwwijze in Noord-Holland

Auteur: Janse, H.
houten woningen

Naco/NZH

Auteur: Jongert, P.
1956 - 1998 | Waterland | Openbaar vervoer | bus
Geschiedenis van de autobusonderneming N.A.C.O., vestiging Volendam, die in 1972 fuseerde met de N.Z.H.

Daarom Groot Waterland

Auteur: Kes, Jan
2007 |  Waterland
Gemengde informatie over het gebied in Noord-Holland, het betreft geschiedenis, cultuur, economie, recreatie e.d.

't Boemeltje van Purmerend

Auteur: Kok, J.
1888 - 1956 | Waterland | Openbaar vervoer | tram
Boot-, tram- en treinverbindingen tussen Amsterdam en Waterland, alsmede de stoomtram Purmerend-Alkmaar.

En nu ...rondom Amsterdam

Auteur: Koot, Ton
1944 | reisverhalen
Toeristische verkenningen door d'omleggende landen van de wydvermaerde en beroemde koopstad Amsterdam ...

Waterland

Leeuwen, B.L.J. e.a.
1978 | Waterland | flora en fauna
Een boek over Waterland, een weinig bezochte streek in Noord-Holland, karakteristiek door zijn veengebieden; het zoute water heeft er eeuwenlang zijn invloed uitgeoefend op milieu, flora en fauna.

De Waterlandse zeedijk

Auteur: Lutgert, José
1300 - 1994 | Waterlandse zeedijk | geschiedenis
De geschiedenis van een oude zeedijk in Amsterdam-Noord.

Kleurkaart Noord-Holland:
staaltjes van kleurcultuur in 14 verhalen

Auteur: Maanen, Rob van
Bouwkunst |Kleuren | Broeker grijs
Het regionaal kleurgebruik in het boven het Noordzeekanaal gelegen deel van Noord-Holland. Met kleurgeschiedenissen en verhalen van onder andere huisschilders, vissers, verfmengers en bewoners.


Vertelcultuur in Waterland

Auteur; Meder, Theo
± 1900 | Volksverhalen | Dokter C. Bakker
De volksverhalen uit de collectie Bakker in hun context.

Tussen Crommenye en IJsselmeer

Auteur: Meijer, W.
1949 | Waterland | flora en fauna
Landschapsbeschrijving van Waterland en Zaanstreek.

Nieuwe natuur

Auteur: Metz, Tracy
1998 | Boeren | o.a.Broek in Waterland
Onderzoek naar de verhouding tussen de Nederlanders en de veranderingen in het landschap. Vogeltjesland is een hoofdstuk over boeren in Broek in Waterland.

Om Algemeen Volksgeluk

Auteur: Mijnhardt, W,.W.
1784 - 1984 | Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Geschiedschrijving van de in 1784 opgerichte organisatie ten behoeve van de ontwikkeling van mensen in de onderste lagen van de maatschappij. In Broek in Waterland is in 1821 een departement opgericht en in 1823 een bibliotheek, beide bestaan nog steeds.

De geschiednis van Waterland

Autuer: Moelker, H.P.
tot 1987 | Waterland | geschiedenis
De ontstaansgeschiedenis van Waterland wordt verdeeld onder hoofdstukken: Waterlandse zeedijk, de Nieuwendam, de Achterdichting, windwatermolens, droogmakerijen en de verschillende meren. Een occupatiegeschiedenis waardoor Nederlanders beroemd werden.

De stormvloed in Waterland

Auteur: Moelker, H.P.
1916 | watersnood
Laatste "zout"watersnood in Waterland.

De Waterlandse stoomtram

Auteur: Moelker, H.P.
1880 - 1933 | openbaar vervoer | stoomtram
Het tijdperk van de stoomtram in Waterland.

Turfwinning in Waterland

Auteur; Moelker, H.P.
15e eeuw - 1931 | Waterland | Ilpendam |veenderijen | geschiedenis
Geschiedenis van het winnen van turf in het gebied rondom Purmerend.

Vrijwillige brandweer Eensgezindheid Broek in Waterland

Auteur: Niemeijer, J.W.
1929 - 1979 | vrijwillige brandweer
Uitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Vrijwillige Brandweer in Broek in Waterland.

Hollandsche Maatschappij van landbouw 140 jaar

Auteur: Nierop, J. en C. Honingh
1848 - 1988 | Hollandsche Maatschappij van Landbouw | Waterland | geschiedenis
Uitgave ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Waterland en omstreken.

Geschiedenis van de Broeker Kerk

Auteur: Oud, C.A.
Kerkgebouwen

1928 - 2003 : 75 jaar S.D.O.B.

Auteur: Philippona, Joost
1928 - 2003 | voetbalclub | Broek in Waterland
Supplement van het jubileumboek 'Van Knapenvereniging tot K.N.V.B.-club'.

Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland : Broek in Waterland

Auteur: Raap, E.
1991 | monumenten | sociaal economische geschiedenis |  Broek in Waterland
Beknopte inleiding over de geografische, sociaal-economische en stedebouwkundige ontwikkelingen in Broek in Waterland in de periode 1850-1940, gevolgd door een inventarisatie van cultuur-historische objecten.

Per noord-zuid er op uit!

Roy van Zuydewijn, H.J.F. de
1878 - 1961 | tramwegen | Noord-Holland | Waterland
Geschiedenis van de "blauwe tram" en haar voorlopers, geïllustreerd met vele afbeeldingen uit de jaren 1878-1961.

Mijn jeugd in Broek in Waterland 1890-1916

Auteur: Rümke-Bakker, N.C.
1900 - 1914 | dorpsleven | dokterspraktijk | watersnood | kinderspelen | jeugdervaringen
Herinneringen van een Broeker doktersdochter aan haar jeugd in Broek in Waterland.

Dit land boven het IJ

Auteur: Schilstra, J.J.
1964 | geschiedenis | Noord-Holland
Zeer leesbaar boek over Noord-Holland boven het IJ, met veel aandacht voor de folkoristische, historische en waterstaatkundige gegevens. Fraai geillustreerd.

Hollandsch sagenboek

Auteur: Sinnighe, J.W.R.
legenden en sagen |  o.a. Waterland
Sagen en legenden uit Noord- en Zuid-Holland en Waterland met verwijzignen naar dokter Bakker.

Spokerijen in de Zaanstreek en Waterland

Autuer: Sinnighe, J.W.R.
legenden en sagen | o.a. Waterland
Beknopte navertellingen.

Dat alles heeft mijn oog gezien

Auteur: Spier, Jo
1940 - 1945 | Broek in Waterland | concentratiekampen
Jo Spier woonde tot 1950 in Broek in Waterland. De bekende tekenaar Jo Spier, overleden op 21 mei 1978, heeft in dit boek zijn herinneringen (in woord en beeld) aan de oorlogsjaren en aan het concentratiekamp Theresienstadt op papier gezet.

De Waterlandse tram

Autuer: Titsing, Geert
1888 - 1956 | Waterland | Openbaar vervoer | tram
Een onmisbare bijdrage tot de geschiedenis van de tramwegen en het streekvervoer in Nederland.

Het wonder van Waterland

Auteur: Verhoeff, Bert en Marian Spinhoven
2004 |  Waterland | fotoboek
Van de inwoners van waterland is slechts een heel klein percentage boer. Maar zij bepalen dus wel grotendeels hoe het waterlandse landschap er uit ziet.

Waterland

Auteur: Waltmans, Henk
Waterland | geschiedenis
 

Natuur en landschap in Waterland

Auteur: Wartena, J.G.R.
1966 | Waterland |  flora en fauna
Natuur en landschap van Waterland : tussen Amsterdam en Monnikendam uitgave van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Ergens in Noord-Holland

Auteur: Ariën van Waterland
1978 | gewassen pentekeningen

Het beroemde huis

Auteur: Wijngaarden, Anne M.C.
17e eeuw - 2006 | Woningen | Broek in Waterland | bouwkunst
'Het Beroemde Huis' : de geschiedenis van het houten woonhuis De Erven 10-14 in Broek in Waterland.

Architectuur & wonen in Broek in Waterland

Auteur: Wijngaarden, Anne M.C. en Olaf Klijn
2004 | fotoboek | woningen
Fotografisch en tekstueel overzicht van belangrijke gebouwen in Waterland. Besproken en getoond worden de buiten- en binnenzijde van deze panden, daterend uit de periode van 16de tot en met de 20ste eeuw.

Brand... meester!

Auteur: Wit, Hanneke de
1928 - 2003 | Vrijwillige Brandweer Broek in Waterland 75 jaar

Waterland

Auteur: Witvoet, Joop
2000 | fotoboek
Mooi fotoboek over de streek tussen Amsterdam en Alkmaar, Zaanstreek en IJsselmeer. Foto's in zwart-wit.

Blikken in het verleden van Waterland

Auteur: Zeggelaar, G. van
tot 1900 | geschiedenis |  Waterland

Witboek

Auteur:
1986 | verkeersveiligheid | Broek in Waterland
Witboek met bezwaren tegen en alternatieven voor de aanleg van een 'klaverblad' als oplossing voor de verkeersproblemen in en rond Broek in Waterland.

Wel en wee in Waterland

1985/86 | Waterland | cultuurhistorie
Een onmisbare bijdrage tot de geschiedenis van de tramwegen en het streekvervoer in Nederland. Het tijdschrift is na 4 nummers niet meer verschenen.

 

 

Bijv: 'Ansichtkaart Leeteinde' of 'Watersnood 1916'
Archief van Oud Broek in Waterland