Archief van Oud Broek in Waterland

Zoeken op website

Erfgoedinstellingen en instanties

Er zijn vele erfgoedinstellingen waarmee de Vereniging Oud Broek in Waterland een zekere band onderhoudt, die vooral bestaat uit het elkaar toesturen van gepubliceerde informatie en uitnodigen voor lezingen, cursussen etc.

 • Nederlands Centrum voor Volkscultuur
  Volkscultuur gaat over het dagelijks leven vroeger en nu. Het gaat over alledaagse dingen, gewoonten en gebruiken, tradities en rituelen, normen en waarden, roots en identiteit. Ook de streekcultuur en het immaterieel erfgoed behoren tot de volkscultuur. Op deze website kunt u nieuws over activiteiten en ontwikkelingen vinden, antwoord krijgen op uw vragen en adressen opvragen.
   
 • Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
  Deze Rijksdienst (RACM) is samen met anderen verantwoordelijk voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van archeologische waarden, gebouwde monumenten en cultuurlandschappen.
   
 • Historische vereniging Holland
  Over de Vereniging: ‘Holland’, dat wil zeggen het grondgebied van de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland, kent een lange en boeiende geschiedenis. Voor wie belang stelt in die geschiedenis - en dat kunnen zowel beroeps- als vrijetijds-historici zijn - is er de Historische Vereniging Holland. Leden van Holland werken samen om de bestudering van de Hollandse geschiedenis op alle niveaus te bevorderen.
   
 • Zuiderzee museum
  Het Zuiderzeemuseum vertelt de geschiedenis van het dagelijks leven rond de Zuiderzee, ongeveer tot het midden van de jaren dertig in de vorige eeuw. De diversiteit van de verschillende culturen staat daarin centraal.
   
 • Meertens Instituut
  Het Meertens Instituut is ontstaan in 1930 en in 1952 onderdeel geworden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.
   
 • Stichting Open monumentendag
  In 1987 werd, in navolging van Frankrijk, de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. De deuren naar ons gebouwde culturele erfgoed moesten ontsloten worden, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten.
   
 • Vereniging Hendrick de Keyser
  'Hendrick de Keyser' is een vereniging tot behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het kopen van monumenten, die na een eventuele restauratie of het uitvoeren van groot onderhoud worden verhuurd.
  Ook in Broek in Waterland vindt u huizen van Hendrick de Keyser.
   
 • Bond Heemschut
  De vereniging Bond Heemschut zet zich in voor het behoud van cultuurmonumenten. Heemschut doet het al sinds 1911 en heeft dan ook vele reddingen op zijn naam staan. De vereniging komt in actie bij verwaarlozing of dreigende sloop van monumenten. Of als een historisch stadsgezicht aangetast dreigt te worden door disharmoniërende nieuwbouw. Cruciaal daarbij is het werk van de Heemschut-commissies in de twaalf provincies en Amsterdam. Deze beschermen de monumenten in hun regio.
 • Bureau Monumenten en Archeologie
  Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) is het kennis- en expertisecentrum dat staat voor behoud, versterking en duurzame ontwikkeling van het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed van Amsterdam, als verbindend element tussen heden, verleden en toekomst, in een steeds veranderende omgeving.
   
 • Cultureel Erfgoed Noord-Holland
  Cultureel Erfgoed Noord-Holland   geeft het erfgoed van Noord-Holland toekomst. Wij ondersteunen instellingen en overheden zodat het cultureel erfgoed van de provincie toegankelijk is en behouden blijft. Met onze deskundigheid ontwikkelen we actief producten en activiteiten die de samenhang en zichtbaarheid van het erfgoed vergroten. Zo kan iedereen erfgoed ontdekken en beleven, nu en in de toekomst.
   
 • Stelling van Amsterdam
  De Stelling van Amsterdam is een 135 km lange verdedigingskring op 15-20 km rond de hoofdstad Amsterdam welke grotendeels tussen 1881 en 1914 door het Departement van Oorlog is gebouwd.Het omvat 3-5 km brede onderwaterzettingen (inundaties) en 36 forten, twee kustforten, twee vestingen, vier batterijen en twee kustbatterijen. Daarnaast zijn er nog veel meer inlaatsluizen, nevenbatterijen en magazijnen geweest. Dit alles om het als nationaal reduit, als laatst te verdedigen gebied, van het Koninkrijk der Nederlanden te kunnen verdedigen.

 

Bijv: 'Ansichtkaart Leeteinde' of 'Watersnood 1916'
Archief van Oud Broek in Waterland