Archief van Oud Broek in Waterland

Zoeken op website

AVG en Disclaimer

 

 Historische Vereniging Oud Broek in Waterland en de AVG

 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) van kracht geworden. De Autoriteit Persoonsgegevens ( AP ) houdt hier op in Nederland toezicht. Elke rechtspersoon die persoonsgegevens registreert moet een besluit nemen over de wijze waarop de gegevens worden vastgelegd en beschermd.
 
De Historische Vereniging Oud Broek in Waterland legt de volgende gegevens vast.
 
Gegevensbestanden
De vereniging houdt een ledenbestand bij waarin naam, adres en woonplaats worden vastgelegd. 
Op de site zijn de Collectie en Historische krantenartikelen toegankelijk. De Collectie bevat onder meer foto’s van personen; Historische krantenartikelen bevatten beschrijvingen van gebeurtenissen in het verre verleden over Broek en zijn inwoners alsmede links naar de digitale kranten waarin die artikelen zijn opgenomen.
 
Opslag van de bestanden
De opslag van de bestanden is als volgt geregeld :
Het ledenbestand staat op de pc van de secretaris en op de pc van de penningmeester.
De collectie is op de laptop van Oud Broek en in de cloud opgeslagen.
 
Gebruik
De ledenadministratie wordt gebruikt voor de inning van de contributie en de verspreiding van de periodiek van de vereniging. Deze gegevens worden niet extern verspreid.
De collectie is via het internet door iedereen raadpleegbaar. 
 
Beveiliging
De laptop en de pc’s van de secretaris en de penningmeester zijn voorzien van een up to date antivirusprogramma en wachtwoorden.
 
Beëindiging lidmaatschap 
Indien een lid opzegt of overlijdt dan worden aan het einde van het kalenderjaar de gegevens verwijderd. Oude ledenbestanden worden niet bewaard maar gewist.
Collectie
Indien een persoon aangeeft dat hij niet herkenbaar wil zijn op een foto dan wordt de naam op de site verwijderd. Op de site is een link waar het mogelijk is dit aan te geven.
 

Copyright

De beeldbank van de Historische Vereniging Oud Broek in Waterland bevat allerlei foto’s, kaartmateriaal etc. van personen, Broek in Waterland en omgeving. Indien u om redenen van privacy of copyright bezwaar heeft tegen een bepaalde opname in deze beeldbank, wordt u verzocht dat onder vermelding van het betreffende recordnummer kenbaar te maken aan info@oudbroek.nl.

 
Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De houders van deze website/beeldbank sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.
 
Aldus besloten door het bestuur van de Vereniging Oud Broek in Waterland. 
Bijv: 'Ansichtkaart Leeteinde' of 'Watersnood 1916'
Archief van Oud Broek in Waterland