Archief van Oud Broek in Waterland
Nieuws
Op stap naar GOUDA   Op stap met de Historische Vereniging Broek in Waterland   op zaterdag 2 september 20... [Lees verder]
KUNSTwerken   Zie via deze link een selectie kunstwerken gemaakt door Broekers   De serie bestaat u... [Lees verder]
Rondleidingen  De rondleidingen in Broek in Waterland gaan weer van start.  Voor meer informatie bekijk... [Lees verder]
De Broekerkerk     In de serie Kerken in Waterland: De Broeker Kerk Door omroep PIM... [Lees verder]

Website mogelijk gemaakt door:
WebWaterland

Zoeken op website

MWW

 Monumenten en Welstandscommissie Waterland (MWW)

De gemeente Waterland kent per 1 januari 2012 één adviescommissie voor monumenten en welstand, de Monumenten- en Welstandscommissie Waterland.

De rol van de MWW is om het college van de gemeente Waterland, op verzoek of uit eigen beweging, te adviseren over:

--de toepassing van voorschriften omtrent de welstand volgens de Woningwet;

--de toepassing van de Monumentenwet 1988 in zijn algemeenheid;

--de toepassing van de gemeentelijke monumentenzorg in zijn algemeenheid;

--andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beschermde stads- en dorpsgezichten.

De commissie is samengesteld uit deskundigen op het gebied van de architectuur, (steden)bouw, monumentenzorg en welstand en bestaat tevens uit vertegenwoordigers van de historische verenigingen uit de desbetreffende kernen.

Namens Oudbroek heeft architect Ir. Sjef Kwakman zitting in deze commissie

Hieronder zijn de jaarverslagen van de MMW opgenomen vanaf 2013

MWW - Jaarverslagen
MWW-jaarverslag 2013
MWW-jaarverslag 2014
MWW-jaarverslag 2015
MWW-jaarverslag 2016
Bijv: 'Ansichtkaart Leeteinde' of 'Watersnood 1916'
Archief van Oud Broek in Waterland