Archief van Oud Broek in Waterland

Zoeken op website

Jaarverslagen-CSDB

 De taak van de Commissie Stads- en Dorpsbeheer (CSDB) is Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Waterland te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet en over de gemeentelijke monumentenzorg in het algemeen. Daarnaast verzorgt de commissie adviezen over de toepassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in de aangewezen stads- en dorpsgezichten, waaronder Broek in Waterland.

In de CSDB worden zeer regelmatig plannen binnen het beschermde dorpsgezicht en de directe omgeving van Broek in Waterland behandeld. Hieronder de jaarverslagen 2006 t/m 2011.

Namens Oud Broek zat architect Ir. Sjef Kwakman die jaren in de commissie.

CSDB - jaarverslagen
  CSDB - jaarverslag 2006
  CSDB - jaarverslag 2007
  CSDB - jaarverslag 2008
  CSDB - jaarverslag 2009
  CSDB - jaarverslag 2010
  CSDB - jaarverslag 2011

   

Bijv: 'Ansichtkaart Leeteinde' of 'Watersnood 1916'
Archief van Oud Broek in Waterland