Archief van Oud Broek in Waterland

Zoeken op website

Programma

 Agenda 55e Algemene Ledenvergadering 2021

 Maandag 11 oktober – Broekerhuis aanvang 20.00 uur

 1. Opening

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Vaststelling notulen 54e jaarvergadering (26 oktober 2020))

 4. Jaarverslag 2020

 5. Financieel verslag 2020

 • Verslag kascommissie (J.van Eck,R.Kingma)

 • Samenstelling nieuwe kascommissie (2 leden)

 1. Vaststellen begroting 2021

 2. Mededelingen van het bestuur.

 3. Rondvraag

 4. Sluiting

Pauze

Na de pauze evt. ivm corona beperkingen lezing door:

De spreker zal t.z.t. bekend worden gemaakt

 

 

Bijv: 'Ansichtkaart Leeteinde' of 'Watersnood 1916'
Archief van Oud Broek in Waterland