Archief van Oud Broek in Waterland

Zoeken op website

Welkom

 Welkom op de homepage van Historische Vereniging Oud Broek in Waterland

 

In de serie Kerken in Waterland: De Broeker Kerk
Door omroep PIM

 

Wandelarrangementen door Broek in Waterland gaan weer van start!!

 

De Historische Vereniging Broek in Waterland is verheugd dat vanaf 1 juni a.s. de wandelarrangementen door Broek weer van start gaan.

Naar het zich nu laat aanzien worden de maatregelen omtrent Corona zodanig versoepeld, dat de wandelarrangementen weer zonder aanpassingen doorgang kunnen vinden.

Dit houdt in, dat

  • De groepsgrootte max. twintig personen is + één gids

  • Bij aanvragen voor meer dan twintig personen de groep wordt gesplitst en één gids of meerdere gidsen worden toegevoegd al naar gelang de grootte van de groep

  • De prijs voor een wandeling per groep € 60,00 bedraagt

  • Wij in principe de wandeling starten en eindigen bij de kerk in Broek in Waterland, maar in overleg daarvan kan worden afgeweken

 

Bij de kerk, Het Broeker Huis en pannenkoekenhuis ‘De Witte Swaen’ kunt u binnen of buiten op het terras iets drinken en/of eten (raadzaam is om te informeren of reserveren noodzakelijk is).

 

Twijfel niet, gewoon doen die wandeling door Broek in Waterland!

 

De gidsen van de                                                      

Historische Vereniging Broek in Waterland’      

staan voor u klaar!                                               

Reserveren:                                                                                    

06 - 13585891 / 020 – 4033625

 b.g.g.  020 - 1734

 

 

 

 


Cees de Gier: Veearts in de polder

Op deze website vindt u informatie over de vereniging ('Oud Broek'), haar doelstellingen, haar activiteiten en plannen, de collectie en publicaties en alle relevante cultuurhistorische zaken die spelen in Broek in Waterland.

Het dorp Broek in Waterland

(Uit Van der Aa´s Aardrijkskundig woordenboek (1836-1851)

Het d. Broek-in-Waterland ligt 5 u. Z. ten W. van Hoorn, 2 u. Z. ten W. van Edam, ½ u. Z.W. van Monnickendam, besloten tusschen vier meren, namelijk het Noordmeer, het Monnickenmeer, het Bellemermeer en het Broekermeer, van welke de beide laatste bedijkt zijn. Het ontleend vermoedelijk zijnen naam van het broekig of moerassig land, dat in den omtrek gevonden wordt, en is eene fraaije plaats, ten grooten deele gebouwd langs een watertje, de Aa of Ee geheeten, van het Noordoosten naar het Noordwesten, of ook gedeeltelijk Oost en West, loopende. Ook staan vele fraaije huizen rondom eenen aangenamen vijver of waterkom, het Havenrak geheten. De huizen zijn hier veelal zeer onregelmatig geplaatst, stekende het eene huis vaak eenige, zelfs somtijds wel tien, voeten voor het andere uit. Zij zijn meestallen van hout, van buiten met wit, blaauw, of andere kleuren beschilderd, en hebben daardoor en door de uitstekende reinheid, waarin zij gehouden worden, het voorkomen als of zij eerst nieuwgebouwd waren. De zindelijkheid, waardoor dit dorp heinde en ver vermaard is, gaat, binnenshuis, die van het uiterlijke aanzien nog ver te boven. Alles blinkt er van zindelijk huisraad, waaraan noch vlek noch spat te vinden is en, hoe eenvoudig deze voorwerpen in den eersten opslag ook schijnen, overal straalt het vermogen der inwoners door.

 Bron: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden / Van der Aa, deel 2, pag. 765

 

Bijv: 'Ansichtkaart Leeteinde' of 'Watersnood 1916'
Archief van Oud Broek in Waterland