Archief van Oud Broek in Waterland
Nieuws
Jaarverslag MWW-2023   Het jaarverslag MWW-2023 Monumenten en Welstandscommissie Waterland (MWW) is via d... [Lees verder]
KUNSTwerken   Zie via deze link een selectie kunstwerken gemaakt door Broekers   De serie bestaat u... [Lees verder]
De Broekerkerk     In de serie Kerken in Waterland: De Broeker Kerk Door omroep PIM... [Lees verder]
NIEUWE afbeeldingen Afgelopen weken zijn weer nieuwe foto`s toegevoegd. Wie meer informatie van een foto weet, vragen wi... [Lees verder]

Website mogelijk gemaakt door:
WebWaterland

Zoeken op website

Broeker Bijdragen Overzicht en Downloads

Onderstaande tabel bevat een complete lijst Broeker Bijdragen vanaf de eerste uitgave in 1972.

U kunt een groot deel van de Broeker Bijdragen gratis downloaden vanuit onderstaande tabel. Exemplaren zonder hyperlink zijn nog niet als download beschikbaar. U kunt deze echter opvragen bij het secretariaat.

NB: het copyright van Broeker Bijdragen en alle daarmee samenhangende rechten berusten bij historische vereniging Oud Broek in Waterland. Het is niet toegestaan zonder bronvermelding (delen van) Broeker Bijdragen over te nemen, te verspreiden of te publiceren.

Broeker Bijdragen -  Overzicht

Nr/Titel

1. Bij de wieg van de langebrug

2. Wat het kerkarchief vertelt over de N.H. pastorie
3. Het Diaconie-huis-I
4. Het Diaconie-huis-II
5. Het Broeker gerecht in de 17de en 18de eeuw
6. De laan en 't Laantje
7. De inboedel van Neeltje Pater
8. Het eiland en 't Nesje
9. Over bierstekers, tappers en drinkers
10. Een dokterspraktijk  te Broek omstreeks 1900
11. Iets over voor- en achternamen in Broek
12. Een gijzeling in de 18de eeuw
13. De koepel of kiosk te Broek en haar tweelingzuster
14. 'Het schoonste gebouw benoorden het IJ'
15. Het interieur van Ditmarsch' huis
16. De drooglegging van de drie Waterlandse meren
17. Het oude raadhuis
18. Broek in 1812 - Een souvenir voor koningin Hortense 
van Holland
19. Twee Broeker anecdotes
20. Tuingrondverhuring te Broek in Waterland - een 
praatje over armenzorg
21. Een Engelse toerist tekent Broek in 1785
22. De Broeker korenmolen
23. Twee bezoeken van stadhouder Willem V
24. Een ontwerptekening voor een huis aan de Erven
25. Broek in de nadagen van zijn glorie
26. De Erven, huizen, eigenaren
27. Over zijlen en schoeiingen, een sleutel der 
huisnummering
28. De kerk- of raadhuisbrug
29,30. Het dorpsbestuur van Broek tot 1795
31. Broeker bodemvondsten
32. Het Roomeinde in de 17e en 18e eeuw
33. Straatnamen en hun betekenis
34. Het huys volbracht, 1573
35. Broekers buitengaats
36. Het koperwerk van de Ned. Hervormde kerk te 
Broek in Waterland
37. Achttiende eeuwse buitenlandse toeristen en hun 
reisverslagen
38. Verhalende deurkalven
39. Broek en de walvisvaart in het midden van de zeventiende 
eeuw
40. Scholenbouw in Broek in Waterland, 1600-1975
41. Jan Nanningsz, burgemeester en bevlogen wiskunstenaar
42. Meer over Antoine-Ignace Melling en zijn 'Gezicht van 
Broek', Anno 1812
43. Verhalen uit de volksmond, uit de verzamelpraktijk van 
Cornelis Bakker, arts te Broek in Waterland
44. De Personele quotisatie van 1742. Belastingplichtigen in 
de bloeitijd van Broek
45. Cornelis Schoon en de watersnood van 1775
46. De 'Graven-kaart' in de N.H. kerk
47. Ds. Bernhardinus de Moor (1709-1780) en zijn portret op 
de zolder van Neeltje Pater
48. De kleuterschool en het Oud Meivuur
49. De Broeker kaasmarkt, 1858-1876
50. Vier eeuwen geschiedenis van Broek in jaartallen, 1550-1950
51. Archiefgegevens over de beoefenaars van beroepen en 
ambachten in BiW in de 17e en 18e eeuw
52. Reisnotities uit 1823 door een Duitse predikant
53. Het echte beroemde huis
54. Klaas van Duijvenbode, een Broekse patriot
55. Licht rond de achttiende-eeuwse straatlantaarns
56. Ditmarsch, Dominees en het Nut
57. Het einde van een zeevarende traditie
58. IJf en Sijmon Smit. Boeren in het Noordsche Bosch
59. Een dubbele tragedie, onthuld door een zwevende grafzerk & Collecte gedaan langs het dorp, te Broek
60. Watersnood in Broek in Waterland - Februari 1825
61. Een Broeker kwestie op hoog niveau
62. Ongewone begravingen
63. Heer en meester in de Belmermeer
64. Buitens in de Broekermeer
65. Verkoop voor sloop
66. Een tuin voorzeker van een zeer zonderlingen smaak
67. Het kerkelijk leven 1566 - 1650
Bijv: 'Ansichtkaart Leeteinde' of 'Watersnood 1916'
Archief van Oud Broek in Waterland